区域

Hokkaido & Touhoku
Kanto
Tokyo
Chubu
Kinki
Kyoto
Osaka
Chugoku & Shikoku
Kyushu & Okinawa